Toprakız Tarım Nedir?

Uluslararası topraksız tarım derneği (ISOSC) topraksız tarımı kısaca şöyle tanımlıyor : “Sucul olmayan bitkilerin köklerinin besin solüsyonuyla desteklenmiş tamamen inorganik ortamlarda yetiştirilmesi.”

Detaylı bir şekilde tanımlanacak olunursa topraksız tarım; her türlü tarımsal üretimin durgun veya akan besin eriyiklerinde, sis şeklinde verilmiş besin eriyiğinde veya besin eriyikleriyle beslenmiş katı ortamlarda gerçekleştirilmesi yöntemidir.

Neden Topraksız Tarım?

Topraksız tarımın tercih edilmesinin sebepleri; toprak kaybı, toprak yorgunluğu, yabancı ot sorunu yaşanmaması ve su, gübre, ilaç gibi girdilerin en ideal şekilde kullanılması olarak sıralanabilir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma, çiftçiye ve yeni yatırımcıya önem veriyoruz. Topraksız tarım yöntemiyle ürün yetiştirmek için üreticinin özel bilgi ve deneyimle (bitki yetiştirme, bitki fizyolojisi, bitki besleme, sulama, kimya, bitki koruma, otomasyon, pazarlama) donanmış olması gereklidir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak açtığımız topraksız tarım kursunda, çiftçimizin bu bilgi ve donanımı için bir katkı sunmak istiyoruz. Kursiyerlerimiz topraksız tarım kursuna başlamadan önce "Girişimcilik" ve "Açık Alan Satıcılığı" dersleriyle birlikte topraksız tarım dersi alacaklar ve bu üretim yöntemini pratik ve teorik derslerimiz aracılığıyla öğrenecekler. Ders bitiminde de yatırımcılar dilerse danışmanlık ofisimizde mühendislerimizden gerekli danışmanlık desteği alacaklar.

Proje Ortaklarımız