İzmir Büyükşehir Belediyesi Topraksız Tarımla Yeni Gelir Kapıları Yaratıyor

İZKA 2015 İlçeler Arası Gelişmişlik Farkının Azaltılması Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan İBB Kent Koleji Topraksız Tarım:Üretim,Kalite ve İstihdama Yatırım Projesi yatırımcılara yeni bir iş kapısı açmaktadır..

Peki nedir bu topraksız tarım?

Sandığımızın aksine bitkinin asıl ihtiyacı olan üç tane etmen vardır.

 • Kökleriyle tutunabileceği bir yüzey
 • Su
 • Mineraller

Bu üç gereksinimi karşıladığımızda geriye bitkinin yetişmesi için bir sistem hazırlamak kalıyor.İşte hazırlanan bu sisteme Topraksız (Sanayileşmiş) Tarım denilmektedir.Topraksız Tarım, her türlü tarımsal üretimin; durgun veya akan besin eriyiklerinde, besin eriyiği sisinde veya besin eriyiği ile beslenmiş katı ortamlarda (substrat) gerçekleştirmesidir. Suyun, birim alanın ve bütün girdilerin minimum verimin maksimum olması demektir.

Tarım konusunda üreticilere rehber olan İzmir Büyükşehir Belediyesi bu kez Dikili ve Kınık’ta sera üreticilerine rehber ve destek oluyor.

Eğitim, bilinç, doğal kaynaklar birleşince yeni gelir kapıları açılacak.

Aynı alanda çok daha az maliyetle 2-3 kat verim sağlanacak.

Topraksız Tarımın avantajları

 • İş gücünden, birim alandan, üretim alanından yüksek oranlarda tasarruf edilir.
 • Klasik tarıma göre 5 kat verim artışı sağlar.
 • Toprak hazırlığı, nadasa bırakma, toprak yorgunluğu yoktur.
 • Toprak kökenli hastalıklar ve benzeri sorunlar yaşanmaz.
 • Her türlü alanda yılın 12 ayı üretim yapılabilir.

Projedeki Amaçlarımız

 • Dikili Bölgesi’nde; çevre ilçelere örnek teşkil edecek nitelikte, tekrarlanabilir, sürdürülebilir ve donanımlı bir mesleki eğitim sağlamak.
 • Topraksız tarım konusunda danışmanlık altyapısı oluşturulmasını sağlamak.
 • Bölgede, iş alanı, istihdam ve girişimcilik konusunda farkındalık yaratmak.
 • Dikili ve Kınık öncelikli olmak üzere, İzmir’de topraksız tarım ve tarımın genelini kapsayan bilinç seviyesini yükseltmek.
 • Dikili’de dünya tarımının kabul ettiği yenilikçi uygulamaların ve kalite standartlarının yaygınlaştırılmasını sağlamak.

Proje Ortaklarımız